Smart@Data

De analysesuite Smart@Data is een forensisch softwarepakket. Gegevens uit gestructureerde en ongestructureerde data, zoals databases, spreadsheets, tekstdocumenten, social mediakanalen en sensoren, kunt u verzamelen, real-time ontsluiten, beheren en integraal analyseren. Smart@Data maakt het mogelijk patronen en verbanden in gegevens te herkennen. De analyse wordt uitgevoerd op oorspronkelijke brongegevens, ongeacht of deze zich in verschillende databases of op verschillende servers bevinden. Bovendien blijft de integriteit van de geanalyseerde gegevens volledig intact. De resultaten worden gepresenteerd in grafische weergaven en rapportages.

Icon-Functionaliteit

Veilig

Een uitgebreid logging en auditing mechanisme administreert alle handelingen op Smart@Data. Het autorisatiemechanisme regelt toegang tot brongegevens en functionaliteit voor verschillende gebruikers van de oplossing. Smart@Data biedt alle benodigde functionaliteit op het gebied van autorisaties, logging en auditing om ingezet te worden in omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan het werken met (privacy)gevoelige gegevens.

 

factsheet Smart@Data