Real-time profiling

Analyse van gedragingen met betrekking tot fraude en criminaliteit, kan leiden tot het ontwikkelen van een risicoprofiel. Een dergelijk profiel bevat verschillende indicatoren die in samenhang een aanwijzing kunnen vormen voor mogelijk gepleegde fraude of ander onwettig handelen.

Icon-Analyse