Mutatiesturing

De handhaving en het toezicht op een juiste naleving van verplichtingen van uitkeringen is één van de speerpunten van de gemeentelijke sociale diensten. VX Company Forensic Analytics ondersteunt (overheids)instanties bij de
bestrijding van fraude en criminaliteit. We bieden gemeenten met het systeem ‘Smart@Data: Mutatiesturing’ een geautomatiseerd mechanisme om regelovertreding en fraudesignalen op het gebied van sociale uitkeringen in een vroeg stadium te herkennen.

Icon-Mutatiesturing

Ondersteuning medewerker Sociale Zaken

De geautomatiseerde toetsing maakt het mogelijk om het gehele bestand van cliënten in een bijstandsuitkering te monitoren. De toets stelt geen fraude vast, maar brengt dossiers waar een mutatie op heeft plaatsgevonden en waar mogelijk sprake van regelovertreding of fraude kan zijn onder de aandacht van de medewerker Sociale Zaken. Hiermee is Smart@Data: Mutatiesturing een systeem dat de medewerker Sociale Zaken ondersteunt, maar zeker niet vervangt.

MEER INFORMATIE?